09.09.2019

ZNEČIŠŤUJÍ LÉKY PRO ZVÍŘATA NAŠE ŘEKY A POLE?

Evropská agentura pro léčivé přípravky stanoví pokyny pro hodnocení toxikologického rizika veterinárních léčivých přípravků v podzemní vodě pro lidské zdraví a podzemní společenstva. To znamená, že při vhodném použití a v souladu s označením a pokyny výrobce nepředstavují veterinární léčiva pro životní prostředí významné riziko.

Regulační proces EU pro udělování licencí pro léčivé přípravky pro zvířata je navržen tak, aby před schválením léčivého přípravku byla posouzena jeho bezpečnost pro životní prostředí. Žádost o registraci veterinárního léčivého přípravku musí obsahovat údaje týkající se bezpečnosti pro uživatele, zvíře, spotřebitele a životní prostředí. Součástí dokumentace týkající se bezpečnosti je posouzení rizik pro životní prostředí (ERA), které musí být provedeno před schválením veterinárního léčivého přípravku. Tento požadavek je v právních předpisech o veterinárních léčivých přípravcích od roku 1992 .

U všech léčivých přípravků pro zvířata, u nichž jsou rizika pro životní prostředí vyšší než přínosy přípravku, bude zamítnuto povolení k jejich použití v EU.