09.09.2019

POLOVINA OBILOVIN PĚSTOVANÝCH NA SVĚTĚ SE POUŽÍVÁ KE KRMENÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT – JE TO PRAVDA?

V roce 2010 spotřebovalo odvětví živočišné výroby odhadem 6,0 miliard tun krmiva (DM). Třemi hlavními krmnými surovinami byly tráva a listí (46 %, tj. 2,7 milionu tun), následované rostlinnými zbytky, jako jsou stébla, listy, stonky nebo zbytky z produkce cukrové třtiny (19 %, tj. 1,1 miliardy tun DM).

Celková plocha zemědělské půdy, která se v současné době využívá k produkci krmiv pro hospodářská zvířata, činí na celosvětové úrovni 2,5 miliardy ha, což je přibližně polovina celosvětové zemědělské plochy.

Největší podíl této plochy však tvoří travní porosty, a to téměř 2 miliardy ha.

Produkce obilovin pro monogastry (např. prasata a drůbež) zaujímá 138 milionů ha, což představuje 20 % celosvětové plochy, na které se pěstují obiloviny. Kromě toho využívá světový sektor živočišné výroby přibližně 66 milionů ha k produkci siláží z obilovin a luštěnin a krmné řepy. Při použití alokační metody založené na hmotnosti a hodnotě vedlejších produktů lze sektoru přisoudit přibližně 131 milionů ha pro pokrutiny z olejnatých semen a 126 milionů ha pro rostlinné zbytky. Celková výměra orné půdy využívané ke krmení hospodářských zvířat dosahuje přibližně 560 mil. ha, což představuje asi 40 % celosvětové výměry orné půdy.

Další informace: Šampioni v oblasti efektivního využívání zdrojů: Společné produkty, zásadní součást výživy zvířat