09.09.2019

V PRŮMYSLOVÉM CHOVU JDE JEN O PENÍZE, NIKOLI O DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT! - JE TO PRAVDA?

Hlavním cílem každého zemědělce je zajistit si příjem a zároveň produkovat vysoce kvalitní produkty, které odpovídají požadavkům trhu. A chov hospodářských zvířat v Evropě zahrnuje širokou škálu postupů a výrobních metod. Proč je tedy jeden termín “intenzivní zemědělství” tak často používán k vykreslení velmi negativního obrazu zemědělství?

Odvětví živočišné výroby se již delší dobu snaží vytvořit neutrálnější terminologii, která by se vztahovala na moderní modely výroby účinně využívající zdroje. Vždy však budou existovat potíže se snahou přejít od módních slov, zejména v oblasti mediálního zpravodajství.

Bez ohledu na terminologii a postupy se však na všechny chovy hospodářských zvířat v Evropě vztahují přísná pravidla, která zahrnují i dobré životní podmínky zvířat podle Evropské úmluvy o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely.

Zdravé farmy jdou ruku v ruce se zdravými a dobře ošetřenými zvířaty.

Zemědělské postupy, které jsou považovány za intenzivní, představují pokročilý způsob hospodaření, při němž se mimo jiné pečlivě sledují otázky související se zdravím a dobrými životními podmínkami zvířat, odpovědným využíváním genetických zdrojů zvířat a udržitelnou výživou a krmením zvířat. Udržování dobrého zdravotního stavu zvířat na základě lepšího genetického výběru, vyváženého krmení a pokročilých monitorovacích nástrojů rovněž maximalizuje příjmy zemědělců. V této souvislosti platí, že co je dobré pro zvířata, je dobré i pro zemědělce.

Udržení cen potravin dostupných pro všechny

Moderní modely zemědělství se přizpůsobily vývoji moderních společností a díky vyšší efektivitě umožnily dosáhnout úrovně produkce založené na velkém množství potravin pro celou společnost. Mnoho různých typů zemědělských postupů v Evropě společně zajišťuje obyvatelstvu pravidelný přísun bezpečného a cenově dostupného mléka, masa, ryb a vajec.

Další zpracování masa navíc nabízí možnost přidat hodnotu, snížit cenu, zvýšit bezpečnost potravin a prodloužit dobu trvanlivosti. Neustále se vyvíjejí nové techniky zpracování, balení a konzervace potravin, které odpovídají společenským požadavkům. To může vést ke zvýšení příjmů domácností a zlepšení výživy.1.