09.09.2019

DO EVROPY DOVÁŽÍME MASO ZE TŘETÍCH ZEMÍ!

V roce 2016 byl zaznamenán vrchol, kdy bylo dovezeno více než 900 000 tun drůbežího masa. Dovoz pochází především z Brazílie (45 %), Thajska (30 %) a Ukrajiny (15 %) a týká se kusů s vysokou hodnotou, především prsního masa, které spotřebitelé v EU upřednostňují a které se v těchto zemích vyrábí za mnohem nižší cenu.

Druhým nejvíce dováženým masem v EU je hovězí maso, jehož roční objem dosahuje přibližně 340 000 tun. I zde je hlavním dodavatelem Brazílie (40 %), následuje Argentina (20 %), Uruguay (15 %) a USA-Austrálie (10 %). Podobně jako v případě drůbežího masa se do EU dovážejí především kusy s vysokou hodnotou, což znamená, že konkurence ze třetích zemí má na producenty v EU ještě větší ekonomický dopad. Každoročně se dováží 180 000 tun ovčího/kozího masa, což je v poměru k celkové produkci EU poměrně významné, neboť dovoz představuje 20 % produkce EU. Dovozy pocházejí především z Nového Zélandu a Austrálie.

Dovoz vepřového masa je poměrně malý, každoročně činí 33 000 tun, přičemž 60 % tohoto množství připadá na Švýcarsko.

Pokud jde o dobré životní podmínky zvířat, podléhá dovoz ze třetích zemí pouze jejich vnitrostátním právním předpisům.

Pravidla WTO neuznávají dobré životní podmínky zvířat, což znemožňuje zemím EU s vysokými standardy dobrých životních podmínek zvířat uplatňovat stejné standardy na dovážené produkty. Dokud tedy nebudou dobré životní podmínky zvířat na úrovni WTO uznány, neexistuje záruka, že maso nebo živá zvířata dovážená ze třetích zemí dodržují přesně stejné normy, jaké jsou stanoveny pro výrobce v EU.

V mnoha zemích, ze kterých dovážíme, je legislativa omezená.

V rámci dvoustranných jednání o volném obchodu se EU začala snažit zahrnout do jednání ustanovení o dobrých životních podmínkách zvířat. Velmi často však tato ustanovení vyžadují spolupráci mezi stranami, což znamená, že neexistují žádná závazná pravidla. Například v případě drůbežího masa ale musí být postupy při usmrcování zvířat prováděny třetí zemí “rovnocenným způsobem” jako v EU. V odvětví vajec se Komise snaží do obchodních dohod zakotvit dodržování zákazu konvenčních bateriových klecí, který v EU platí od roku 2012. V této souvislosti zemědělci, družstva a jejich organizace v EU prosazují vysoké standardy dobrých životních podmínek zvířat na světové úrovni a snaží se společně se zúčastněnými stranami v EU tlačit obchodní partnery k dodržování vyšších standardů v oblasti zdraví a dobrých životních podmínek.