06.09.2019

JAK BY SNÍŽENÍ POČTU HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT OVLIVNILO VENKOVSKÉ OBLASTI?

Živočišná výroba je hluboce zakořeněná v tradicích evropského venkova a je přítomna téměř ve všech venkovských oblastech Evropy, kde nabízí širokou rozmanitost výrobních systémů v závislosti na místních a zeměpisných podmínkách. Odvětví živočišné výroby významně přispívá k evropskému hospodářství (168 miliard EUR ročně, 45 % celkové zemědělské činnosti) a vytváří přímá pracovní místa pro 4 miliony lidí a nepřímo podporuje práci 30 milionů lidí, většinou ve venkovských oblastech. Evropský průmysl spojený s živočišnou výrobou (zpracování mléka a masa, krmiva pro hospodářská zvířata) dosahuje ročního obratu přibližně 400 miliard EUR. Živočišná výroba by v budoucnu mohla ve skutečnosti významně přispět k oběhovému hospodářství nebo digitalizaci průmyslu.

Potravinářská a živočišná výroba je také hlavním příspěvkem venkovských oblastí k obchodní bilanci EU. EU je obecně soběstačná v živočišných produktech a prodává je na světových trzích (19,5 mld. EUR). Je čistým vývozcem vepřového masa, mléčných výrobků, drůbežího masa a vajec. Ve složitějším mezinárodním prostředí je udržení dynamického odvětví živočišné výroby silnou stránkou, která prospívá nejen evropským venkovským oblastem, ale vlastně celé Evropě, a to i mimo zemědělský sektor. Díky své vývozní kapacitě může EU také prosazovat své vysoké standardy v oblasti bezpečnosti potravin, životního prostředí, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a nutit své obchodní partnery, aby zvyšovali své vlastní standardy.

V současné době žijí téměř tři čtvrtiny evropské populace ve městech a předpokládá se, že do roku 2050 toto číslo vzroste na 80 %, což z Evropy učiní spolu se Severní Amerikou nejvíce urbanizovanou kontinentální oblast na světě. Mezi mnoha důvody, které nadále vedou k odlivu venkovských komunit do měst, je patrná jasná souvislost s vyšší úrovní příjmů. Snížení počtu hospodářských zvířat by mohlo tento trend urbanizace přímo posílit.

Zdroje: – Evropské trendy urbanizace